Anette i Andreas

Anette i Andreas

Bardzo profesjonalnie! Byłam tak szczęśliwa, że miałam Joasię. Jak się ma taki problem jak my, że rodzina, przyjaciele i my sami jesteśmy już od 25 lat za granicą i jesteśmy rozrzuceni po całym świecie… to trzeba komuś zaufać. I Joasia była fantastyczna.

 

Mogłam jako Panna Młoda powiedzieć, że byłam gościem na własnym weselu! Mogłam rozkoszować się własnym weselem bez stresu i tylko własnym szczęściem … i bawić się do nocy!

 

Dzięki Joasiu, że wytrzymałaś cały stres, emocje i moją rodzinkę;)

 

Sehrprofessionell. Wirwarensehrfroh Joanna zuhaben. WievieleheutzutagesindwirschonlangeausPolenweg und unsereFamilien und Freundesindweitverstreut.

 

Da muss man sich auf jemandenverlassenkönnen, der die eigenenBedürfnisseversteht und so auchumsetzt.

 

Ichkannmit Fug und Rechtbehaupten, Gast auf der eigenenHochzeitgewesenzu sein und ichkonnteesgenießen und zelebrieren und tanzenbis in den Morgengrauen!

 

Danke Joanna das du michertragen hast und den Stress vormirzurückgehalten hast und meineFamilieausgehalten hast!:*

 

Link do reportażu: